QHSE Advies

Een van de belangrijkste diensten van Seqco betreft het adviseren van organisaties over hoe QHSE het beste georganiseert kan worden. Hierbij hanteert Seqco de filosofie dat beheersing van veiligheid, kwaliteit en milieu praktisch hanteerbaar en realiseerbaar moet zijn. 

Adviesopdrachten worden uitgewerkt op basis van een heldere doelstelling; er is sprake van een duidelijk eindresultaat. wij helpen u hierbij om deze te formuleren. In een projectplan wordt deze uitgewerkt en wordt het doel, de benodigde tijdsinspanning en kosten vooraf vastgelegd. Dit biedt duidelijkheid en zekerheid. Tijdens de uitvoering vinden tussentijdse evaluaties plaats om zeker te stellen dat we nog steeds op de goede weg zitten. 

Werkzaamheden die als adviesopdracht kunnen worden uitgevoerd zijn onder meer;

 • Het realiseren van een mangementsystemen tbv ISO 9001-2008 certificatie.
 • Het realiseren van een milieumanagementsystemen tbv ISO 14001 certificatie.
 • Het realiseren van een veiligheidsmanagementsystemen tbv OHSAS 18001 certificatie.
 • Het relaliseren van een veiligheidsbeheersystemen tbv ILT (rail) erkenning/goedkeuring.
 • Het relaliseren van een veiligheidbeheersystemen tbv een railAlert certificering.
 • Het realiseren van een risicoinventarisatie & evaluaties en plannen van aanpak in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Het opstellen van een V&G plannen tbv bouw / infra projecten.
 • Het uitvoeren van een interne audits op de werking van een ISO/OHSAS/VCA systeem.
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties/observaties op een bouwplaats/werklocatie.
 • Het begeleiden van een organisatie naar ISO/OHSAS/ILT/railAlert/VCA certificatie.
 • Het uitvoeren van een werkbelevingsonderzoek.
 • Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
 • Het uitvoeren van een incidentenonderzoek.
 • Het uitvoeren van een (veiligheids)cultuur meting en verbeteringsprogramma

Detachering

Door middel van detachering kan (tiijdelijke) capaciteitsvraag ingevuld worden op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit & Mileu; in de functies van V&G Co√∂rdinator, Hogere Veiligheidskundige, en/of KAM Manager. 

Advies

Seqco onderzoekt complexe problemen op het gebied van Veiligheid, Arbeidsomstandigheden, Kwaliteit en Milieu en adviseert organisaties over praktische en haalbare oplossingen.

Training

Seqco geeft training op het gebied van VCA, opzet en toepassing van managementsystemen op basis van ISO-9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.