Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement heeft als doel om de kwaliteit een organisatie continu te verbeteren. Niet alleen van de bedrijfsprocessen maar ook de vaardigheden van medewerkers en leidinggevenden. Hierdoor kan klanttevredenheid en het resultaat blijven toenemen.

Om effectieve kwaliteitsmanagement vorm te geven kan de PDCA cyclus of andere verbetermethode worden toegepast. De PDCA (Plan - Do - Check - Act) cyclus is kinderlijk eenvoudig uit te leggen maar voor veel organisaties vaak lastig te realiseren. De vier stappen zijn gebaseert op; zeggen wat je doet (transparantie), doen wat je zegt (vertrouwen en vaardig), check of het goed gaat en toon het aan (beheers en borg). Vervolgens moet er verbetering van het systeem plaatsvinden door de juiste aanpassingen in processen, mensen of de middelen door te voeren.

Om dit de realiseren doenen er een aantal basisvoorwaarden in een organisatie aanwezig te zijn: de ambitie om te verbeteren, eem proactieve bedrijfsvoering en een open benadering. Is dit niet het geval dan wordt √©chte verbetering een lastige zaak.  De voordelen die een effectieve aanpak van kwaliteitsmanagement een organisatie kunnen opleveren zijn echter groot: 

  • Beter inzicht.
  • Meer grip op processen en geldstromen.
  • Het beter 'in control' zijn van de organisatie.
  • Betere sturing op klanttevredenheid.
  • Beheersen van risico's.
  • Professionaliteit in dienst- en/of zorgverlening.
  • Aandacht voor de medewerker

Transparantie en openheid over waar het beter kan, levert dus grote voordelen op. Echter wel op voorwaarde dat procedures en procesen de organisatie blijven versterken en niet belemmeren. Ook dat dient continu gemonitord te worden en in de analyse van het kwaliteitsmanagement-systeem te worden getoetst. Een goede analyse is van groot belang om kwaliteitsmanagement in een organisatie te laten slagen. 

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.