Veiligheidsmanagement

Beheersen van veiligheid en gezondheid is zorgen voor continuïteit en invulling geven aan wettelijke en organisatorische eisen. Verstoringen kunnen de continuïteit van de organisatie bedreigen als gevolg van uitval van personeel, productieschade, reputatieschade en ga zo maar door. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die actief zijn in een risicovolle werkomgeving zoals de petrochemie, transportsector, offshore en op plekken waar kwetsbare groepen aanwezig zijn zoals in de zorg en in het onderwijs. Grote risico's leiden tot een drang om meer transparantie en toezicht, controle en borging van veilig werken. 

Bestuurders worden zich steeds meer bewust van de noodzaak tot het managen van risico's en het beheersen van veiligheid. Een praktisch veiligheidsmanagementsysteem (VMS) kan daarbij helpen. Een veiligheidscultuur, een van de elementen van het VMS, verwacht een risicobewustzijn en verantwoordelijkheid bij alle medewerkers in de organisatie. Doelen worden gesteld om veiligheid te borgen en incidenten en gezondheidsschade te voorkomen. prestatie-indicatoren moeten het continu verbeteren stimuleren. Procedures met betrekking tot (wettelijk verplichte) risicoinventarisatie en evaluaties kunnen de controle en borging van veilig werken garanderen.

Veiligheidsmanagement is te beschouwen als  het systematisch beheersen van risico's  en het voorzien in een beleid, strategie en activiteiten om risico's te managen, beoordelen en te verminderen. Naast prospectieve risicoanalyses (preventief) worden door middel van incidentenanalyses retrospectief risico's geïdentificeerd (correctief).  

In vrijwel elke branche zijn specifieke afspraken, certificatieregelingen, richtlijnen of NTA's beschikbaar die de specifieke voorwaaren beschrijven waaraan een organisatie werkzaam in een specifieke branche dient te voldoen. Meer weten over veiligheidsmanagement? Neem hier vrijblijvend contact op.  

 

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.