Arbo- & Veiligheidzorg

Arbozorg is de verantwoordelijkheid die werkgevers en werknemers samen hebben voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Het belang van Arbozorg is het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving en het voorkomen van ongevallen. Seqco ondersteund organisaties om dit voor elkaar te brengen.

De Arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat werkgevers  een verantwoord arbobeleid dienen te voeren, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit wordt vormgegeven door een risico-inventarisatie en -evaluatie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Deze beschrijft de risico's en beheersmaatregelen voor werknemers en deren op de werkplek. Een plan van aanpak beschrijft vervolgens wanneer welke maatregelen doorgevoerd gaan worden en wie voor de  uitvoering verantwoordelijk is.

Veiligheidszorg wordt vaak verankerd in een veiligheidszorg- of managementsysteem. Deze kunt u laten certificeren voor een erkende veiligheidsnorm als OHSAS 18001 of VCA. Hiermee wordt de erkenning behaald dat uw organisatie in staat is om risico's te beheersen en goede arbeidsomstandigheden te bieden.

Seqco assisteert organisaties om op  effectieve wijze een praktische RI&E te realiseren en zo nodig te gecertificeren voor ISO 9001-2008, OHSAS 18001, MVO (ISO 26000), VCA, BTR, railAlert Personeelssteller/ Werkplekbeveiligingsbedrijf, ILT Personeelsleverancier of Keurmerk Touringcarbedrijf.

Door een zorgvuldige aanpak zorgen wij ervoor dat er een beheersysteem wordt opgezet, geïmplementeerd, gecdertificeerd en indien gewenst wordt onderhouden.

Vragen? Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.