Kwaliteitzorg

Kwaliteitszorg is georganiseerde zorgvuldigheid van werken om fouten en misverstanden te voorkomen  en  kenmerkt zich vaak door certificatie op basis van een kwaliteitsmanagementsysteem; een samenhang van procedures en afspraken.

Om een kwaliteitzorgsysteem  effectief vorm te geven, is het van belang om bestaande processen en afspraken in een organisatie niet overboord te gooien, maar ervoor te zorgen dat deze regels geinventariseerd en op elkaar afgestemd worden tot een samenhangend geheel.

Hieraan worden op praktische wijze besturende processen en verbeterprocessen toegevoegd en gevormd tot een een compleet managementsyteem. Wilt u voor uw organisatie vervolgens gecertificeerd worden? Dan is Seqco de aangewezen partij om u hierbij te ondersteunen. Door een systematische aanpak zorgen wij ervoor dat uw managementsysteem praktisch wordt opgezet, geïmplementeerd en zo nodig wordt onderhouden.

We zijn in staat om voor uw organisatie een overzichtelijk en praktisch werkbaar systeem te creëren en hebben tevens de beschikking over de kennis om uw systeem objectief te toetsen zodat een externe audit soepel zal verlopen. 

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.