Milieuzorg

 Milieuzorg is "hot"; afvalpreventie, energiebesparing, reductie van CO2-uitstoot; Overal waar de stempel "duurzaam" op staat, is tegenwoordig belangrijk. Organisaties kunnen snel eenvoudig bijdragen aan verbetering van hun leefomgeving door actief voor het milieu te zorgen, bijvoorbeeld door afval te scheiden, spaarzaam met grondstoffen en energie om te gaan door duurzame productiemiddelen aan te schaffen en te gebruiken. Door deze activiteiten inzichtelijk te maken, duidelijk te inventariseren en te registreren wordt al snel een basis gelegd voor duurzaam werken. Een stap verder is actief vormgeven aan het duurzaam inrichten van de organisatie door middel van een milieuzorgsysteem.

Deze kan erkend worden op basis van de ISO 14001 norm. De ISO 14001 certificering is een norm voor het nemen van maatregelen om de milieueffecten van werkzaamheden te regelen en borgt de milieuprestaties van een bedrijf zodat er verbetering kan plaatsvinden. Het verbeteren van milieuaspecten staat centraal in de aanpak van ISO 14001. Hiervoor dienen de milieuaspecten de aan de bedrijfsvoering zijn verbonden geïnventariseerd en geregistreerd te worden en te worden vastgesteld of de organisatie aan alle wet- en regelgevingsaspecten voldoet. Dit betreft eén van de taken waarbij ondersteuning wenselijk is om ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig en slagvaardig wordt uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? neem gerust contact op. Wij berichten zo spoedig mogelijk terug.